Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Odbudowa zbiornika Górniak

Projekt ,,Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to pierwsza na tak wielką skalę próba połączenia działań leśników w zakresie retencji z aktywną ochrona przed niepożądanymi skutkami przyspieszonego spływu wód powierzchniowych.

Nadleśnictwo rozpoczęło pracę nad programem małej retencji już w roku 2006 (konsultacje z przyrodnikami i projektantami), wytypowano wstępnie lokalizacje przyszłych zadań.
W 2006 r. postanowiono pojedyncze przedsięwzięcia wielu nadleśnictw połączyć w jeden wspólny projekt małej retencji na Niżu Polskim i opracować wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W efekcie w 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy NFOŚiGW a DGLP.

Ogólnopolski projekt jest realizowany od 2007 i będzie trwał do 2015 r. Źródłem finansowania działań jest III Priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – środki Funduszu Spójności, oraz środki Lasów Państwowych.

Całkowita wartość brutto projektu wynosi ponad 196 mln zł. dla zadań realizowanych w 178 nadleśnictwach z terenu 17 RDLP. Projekt przewiduje wykonanie lub zmodernizowanie małych zbiorników i budowli piętrzących, renaturyzację odwodnionych mokradeł, oraz, tam gdzie to możliwe przywrócenie naturalnej meandryzacji rzek.
Nadleśnictwo Ruszów zaproponowało odbudowanie 10 zadań :

- rów nawadniający w leśnictwie Ziębina, - zbiornik retencyjny ,,Żabi Staw" w leśnictwie Jagodzin,
- zbiornik retencyjny ,,Przygodny Dolny" w leśnictwie Jagodzin,
- zbiornik retencyjny ,,Orzechowy1" w leśnictwie Toporów
- zbiornik retencyjny ,,Głuszec3" w leśnictwie Głuszec,
- zbiornik retencyjny ,,Orzechowy2" w leśnictwie Toporów
- zbiornik retencyjny ,,Ziębina"w leśnictwie Ziębina
- zbiornik retencyjny ,,Poświętne" w leśnictwie Poświętne
- zbiornik retencyjny ,,Górniak" w leśnictwie Ziębina
- zbiornik retencyjny ,,Spalony" w leśnictwie Jagodzin

W 2013 r. Nadleśnictwo Ruszów zakończyło proces budowlany wszystkich odbudowanych zadań, koszt tego projektu wyniósł 10 349 981,57 zł. netto, a ilość wody to: 267 255,00 m³.

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zbiornik "Górniak" przed odbudową

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zbiornik "Górniak" w trakcie odbudowy

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zbiornik "Górniak" po odbudowie