Magazyn Magazyn

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Parowej

Szkoła Podstawowa w Parowej od kilku lat sukcesywnie współpracuje z Nadleśnictwem Ruszów. Na zdjęciach wykonanych przez uczniów tej szkoły (2005-2012 ) przedstawione są najważniejsze akcje przeprowadzane wspólnie ze służbą leśną leśnictwa Cisy z wykorzystaniem sprzętu i funduszy Nadleśnictwa Ruszów. Współpraca ze szkołą przybiera różne formy, a głównym jej elementem od roku 2005 jest porządkowanie terenów leśnych Leśnictwa Cisy dwa razy w roku (fot.1-11).

Współpraca z Gimnazjum w Ruszowie

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie realizuje projekt wspólnie z Nadleśnictwem Ruszóww ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las". Zgodnie z porozumieniem zawartym z Nadleśnictwem projekt trwać będzie 2 miesiące (tj. maj i czerwiec 2012 r.) i obejmuje : sprzątanie lasu, sadzenie lasu, Ekologiczny Turniej Klasowy, konkursy oraz prelekcje w Sali edukacyjnej Nadleśnictwa. Wszelkie wydatki, związane z jego realizacją: nagrody dla uczniów, transport i poczęstunek pokrywa Nadleśnictwo.