Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Leśnictwo Dębówek

Leśnictwo Dębówek tworzy jeden kompleks leśny o powierzchni 1546,53 ha. Dominującym gatunkiem lasotwórczym w leśnictwie jest sosna pospolita. Z innych gatunków lasotwórczych powszechnie występują dąb,brzoza,buk,olcha,jarzębina,grab i modrzew. W leśnictwie znajdują się dwa wyłączone drzewostany nasienne. W oddz. 51 d wyłączony drzewostan sosnowy zajmuje 12,36 ha. W drzewostanie tym znajdują się trzy drzewa doborowe (sosna) o następujących nr. 3270,2774,1766. Jedno drzewo doborowe (sosna) o nr.2775 znajduje się w oddz.84 d.

 W oddz.82 f znajduje się wyłączony drzewostan nasienny (dębowy) o powierzchni 7,72 ha i w oddz. 82 g - 3,41 ha.Leśnictwo swoim zasięgiem obejmuje dwie osady leśne : Dębówek i Polana. W osadzie leśnej Polana znajdują się trzy pomniki przyrody : w oddz.153 k dąb szypułkowy ,, Gajowy" - 250 lat, w oddz. 154 f wiąz ,,Ryś" -150 lat ,  w  oddz.153 m dąb szypułkowy ,,Dzielny" - 250 lat.

W oddziale 190 d pojedynczo występuje także podrzeń żebrowiec. W oddziale 47 c pojedynczo występuje widłak jałowcowaty. Bagno zwyczajne, używane jako środek odstraszający mole powszechnie występuje w następujących oddz. 85 h,85 g,86 j,88 a,53 a, 53 b,54 b,118 a,194 a,116 f,116 g,117 a,152 d,30 c,30 d, 30 h,52 f,52 g,52 i,52 k,54 a,54 g,86 a,86 i,191 d,192 k.

Drzewo doborowe nr. 2775 w oddz. 84 d w 2003 roku zostało wywrócone podczas wichury i złożyłem wniosek o zdjęcie go z ewidencji. W dniu 19.05.2008 r. dąb ,,Dzielny" został częściowo uszkodzony przez wiatr. W dniu 29.05.2008 r. dąb ,,Gajowy" został połamany przez wichurę.  Wyżej wymieniony dąb został ścięty na wysokości ok. 4 mb .


Materiały: W.R