Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Korniki w Borach Dolnośląskich

W wyniku zeszłorocznej suszy na skutek obniżenia poziomu wód gruntowych naturalna odporność drzewostanów uległa osłabieniu. Najbardziej jest to widoczne na gatunkach, które mają większe wymagania glebowe i są mało tolerancyjne na wahania poziomu wody w glebie.

Takim gatunkiem na terenie Borów Dolnośląskich jest świerk, który w wyniku osłabienia został zaatakowany przez korniki. Już w okresie zimowym w niektórych fragmentach lasu pojawiły się zamierające świerki. Najczęściej spotykanym objawem jest przebarwienie drzewa postępujące od wierzchołka w dół pnia. Czasami korniki zasiedliły grupę drzew lub nasłonecznioną ścianę drzewostanu. Takie usychające pojedyncze świerki można także spotkać na terenie miejscowości Parowa.

Za zamierające świerki odpowiada cała rodzina korników spośród których głównymi sprawcami są: rytownik pospolity i kornik zrosłozębny. W lasach niedaleko Parowej usuwanie zasiedlonych drzew rozpoczęto już w grudniu. Niestety samo wywiezienie zasiedlonego drzewa nie wystarczy ponieważ część korników rozmnaża się także w cienkich gałęziach i czubach. Dlatego oprócz wycinania zamierających drzew usunięte muszą być także zasiedlone gałęzie. Tam gdzie jest to możliwe pozostałości zostają spalone a w pozostałych miejscach rozdrabniane mechaniczne.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Mikołajczyk