Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Powierzchnia lasów według struktury klas wieku i jej zmiany

Powierzchnia lasów według struktury klas wieku i jej zmiany

KLASA WIEKU DRZEWOSTANU w latach
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I kl.w. 1617,30 1419,23 1395,19 1748,72 1711,38 1754,2 1728,8 1667,92 1641,74 1656,33
II kl.w. 3585,17 3660,57 3367,16 3287,47 3126,18 2888,9 2596,1 2667,69 2514,8 2420,71
III kl.w. 6097,29 6193,25 6164,73 6236,15 5980,30 6096 5830,4 5880,23 5717,7 5763,97
IV kl.w. 2042,64 2134,07 2424,99 2497,48 2780,62 2881,5 3291,9 3355,46 3535,11 3674,12
V kl.w. 960,59 1008,67 1139,62 1130,80 1313,15 1338,8 1413,7 1305,89 1321,98 1246,33
VI kl.w. 689,43 762,99 799,77 808,54 722,67 723,29 719,97 563,66 468,5 415,37
VII kl.w. 134,76 132,21 178,65 206,31 229,75 242,71 294,11 229,51 323,81 318,85
VIII kl.w. 55,01 53,52 51,95 61,65 75,67 91,27 98,39 85,82 82,77 78,98
KDO + KO 216,14 316,01 305,26 304,37 317,29 205,47 228,34 352,42 440,95 472,06
grunty niezalesione 698,04 464,09 340,62 237,68 262,47 344,02 364,4 457,52 521,1 532,68