Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Powierzchnia odnowień według pochodzenia

POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ WG POCHODZENIA

   

w tym:

 

ROK

POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ  OGÓŁEM

POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ SZTUCZNYCH

 POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ NATURALNYCH

% odnowień naturalnych

1

2

3

4

5

2010

197,00

197,00

0,00

0,00

2011

121,53

91,93

29,60

24,36

2012

89,29

72,05

17,24

19,31

2013

77,02

60,3

16,72

21,71

2014

71,62

46,58

25,04

34,96

2015

52,75

46,45

6,30

11,94

2016

60,71

56,02

4,69

7,73

2017

75,18

62,8

12,38

16,47

2018

112,43

87,57

24,86

22,11

2019

134,12

112,16

21,96

16,35

2020 96,27 64,11 32,16 33,41
2021 147,76 39,88 107,88 73,01

r-m

1235,68

936,85

298,83

24,18