Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Powierzchnia odnowień według pochodzenia

POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ WG POCHODZENIA

ROK POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ  OGÓŁEM W tym: % odnowień naturalnych
POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ SZTUCZNYCH  POWIERZCHNIA ODNOWIEŃ NATURALNYCH
1 2 3 4 5
2009 60,74 58,7300 2,01 3,31
2010 197,00 197,00 0,00 0,00
2011 121,53 91,93 29,60 24,36
2012 89,29 72,05 17,24 19,31
2013 77,02 60,3 16,72 21,71
2014 71,62 46,58 25,04 34,96
2015 52,75 46,45 6,30 11,94
2016 60,71 56,02 4,69 7,73
2017 75,18 62,8 12,38 16,47
2018 112,43 87,57 24,86 22,11
r-m 918,27 779,43 138,84 15,12