Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Leśnictwo Jagodzin

Leśnictwo Jagodzin utworzone zostało 1-go października 1948 r. i weszło w skład Nadleśnictwa Jagodzin powstałego w tym samym dniu/ Rejon Lasów Państwowych w Lubaniu. Jesienią 1958 r. Nadleśnictwo Jagodzin, a tym samym Leśnictwo Jagodzin weszło w skład Nadleśnictwa Ruszów.

Powierzchnia ogólna leśnictwa wg stanu na 01.10.1957 r. wynosiła niespełna 1200 ha. Z czasem dołączono 12 oddziałów od strony północnej i tak na dzień 1-szy stycznia 2005 r. powierzchnia wynosi 1598.37 ha z czego 135.71 ha to pow. nieleśna.

Teren leśnictwa w okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych nawiedzany był przez pożary. Największy jednak pożar, to ten ziemno-wierzchołkowy, który przeszedł z terenu Nadleśnictwa Węgliniec wiosną, t,j, 23 kwietnia 1964 r. W ciągu jednego popołudnia spłonęły drzewostany w obecnych oddz. 620 /częściowo/, 621, 622, 623 /częściowo/, 604, 605, 606 /częściowo/, 552 /częściowo/, 553, 554 /częściowo/ na ogólną pow. ponad 300 ha.

Od wczesnych lat powojennych przystąpiono w leśnictwie do likwidacji płazowin, które po dodaniu pow. pożarzyska z 1964 r. stanowiły znaczną część leśnictwa, co ma wpływ na to, że na dzień dzisiejszy średnia wieku drzewostanu nie przekracza 50 lat.

Przeważającą powierzchnię leśnictwa stanowią drzewostany sosnowe, a siedliskato bory świeże, następnie bory wilgotne, bory mieszane wilgotne i niewielka ilość bory mieszane bagienne.
Bardzo mała ilość, bo zaledwie 12.77 ha, to siedlisko lasowe, a mianowicie LMŚW /las mieszany świeży/ w oddz. 600 g, 618 b d, 619 a b c.

Są to słynne "Dęby" /drzewostan dębowy/, z których fragment został nasadzony w 1874 r. podczas zjazdu niemieckich leśników z obecnego Dolnego Śląska. Między tymi dębami rosną pojedynczo i grupowo modrzewie, których wysokość dochodzi do 36 m.

Na terenie leśnictwa znajdują się stawy hodowlane "Senny Górny", "Senny Średni", "Senny Dolny" i "Rzymski Dolny", a także zbiorniki retencyjne "Żabi" i "Przygodny", których stan przed oraz po odbudowie można obejrzeć w zakładce "Projekty finansowane ze środków unijnych -> Zwiększanie możliwości retencyjnych... -> Odbudowa..."

Wędrując po teranie leśnictwa można tu spotkać wiele chronionych, zagrożonych i rzadkich gatunków fauny i flory, a mianowicie:

Zwierzęta:

Bóbr, gronostaj, wydra, wiewiórka ruda i czarna, czasami daniel, wilk.  Na terenie lesnictwa Jagodzin od kilkunastu lat żuraw ma tu kilka miejsc gniazdowania, dodatkowo wiosną i jesienią w okolicach stawów "Sennych" spotyka się czaplę białą oraz bielika.W obrębie leśnictwa nie gniazduje, ale częstym gościem, zwłaszcza wiosną jest bocian czarny. Ponadto spotyka się tu dudka, sierpówkę, gołębia grzywacza i siniaka, wszystkie dzięcioły i zimorodka.

Tematem na oddzielną prezentacje są przejawy działalności i wyraźne znaki bytności zwierzyny w lesie, to znaczy przykładowo: szkody powodowane przez rosnącą populację bobrów, czy zrzuty poroży jeleni.

Rośliny:

Na terenie leśnictwa powszechnie występują tacy przedstawiciele świata roślin jak: Wełnianka pochwowata, borówka bagienna, bagno zwyczajne, widłak goździsty, widłak spłaszczony, barwinek pospolity, zawilec gajowy.

Grzyby, porosty i mszaki:

Obszar leśnictwa Jagodzin obfituje w przedstawicieli grzybów, porostów i mszaków - jest wymarzonym miejscem na jesienne grzybobrania - poza grzybami jadalnymi możemy znaleść także: Płucnicę islandzką, chrobotka reniferowego, chrobotka strzępiastego, sarniaka dachówkowatego, piaskowieca modrzaka, oraz wiele innych okazów.

Materiały: A.K
      

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jagodzin - Galeria

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jagodzin - Galeria2