Magazyn Magazyn

Hodowla lasu

Obszar nadleśnictwa, obejmuje swym zasięgiem tereny położone od miejscowości Poświętne (obręb Ruszów) do granicy państwa (obręb Polana) w linii E-W - 23 km oraz od miejscowości Gozdnica do Piasecznej (obręb Polana) w kierunku N-S - 14 km. Cały zasięg terytorialny nadleśnictwa Ruszów obejmuje 17853 ha.

Użytkowanie lasu

Ciągłe nasilanie się zagrożenia środowiska leśnego jest czynnikiem wyznaczającym gospodarce leśnej kierunek, w którym nadrzędnym celem jest trwałe utrzymanie lasów dla spełniania przez nie wielostronnych funkcji ekologicznych i gospodarczych. Oznacza to, że pierwszoplanowo traktowana intensyfikacja produkcji leśnej, staje się zadaniem drugoplanowym.

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Ruszów w całości zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego (najwyższej) z uwagi na bardzo duże zagrożenie pożarowe wynikające z warunków klimatycznych, przyrodniczo - leśnych, nasilenia ruchu turystycznego oraz pozyskiwania owoców runa leśnego. Lasy Nadleśnictwa Ruszów położone są na terenie dwóch powiatów tj. Zgorzelec (Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk) i Bolesławiec (Gmina Osiecznica).

Utrzymanie lasu

W celu poprawy ochrony przeciwpożarowej i stanu sanitarnego w lasach RDLP Wrocław, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zakup sprzętu do rozdrabniania gałęzi składającego się z zestawu - rozdrabniacz bijakowy z ciągnikiem.

Łowiectwo

Tereny nadleśnictwa charakteryzują się dużą różnorodnością fauny, która stanowi niewątpliwą atrakcją dla przyrodników, myśliwych i turystów, którzy mają tutaj możliwość spotkania z dzikiem, sarną, jeleniem, jenotem, borsukiem, a sporadycznie wilkiem, szopem praczem, wydrą i norką amerykańską. Szczególnie cennymi gatunkami występującymi na terenie Nadleśnictwa Ruszów są wilk i głuszec.

Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher