Magazyn Magazyn

Hodowla lasu

Obszar nadleśnictwa, obejmuje swym zasięgiem tereny położone od miejscowości Poświętne (obręb Ruszów) do granicy państwa (obręb Polana) w linii E-W - 23 km oraz od miejscowości Gozdnica do Piasecznej (obręb Polana) w kierunku N-S - 14 km. Cały zasięg terytorialny nadleśnictwa Ruszów obejmuje 17853 ha.

Użytkowanie lasu

Ciągłe nasilanie się zagrożenia środowiska leśnego jest czynnikiem wyznaczającym gospodarce leśnej kierunek, w którym nadrzędnym celem jest trwałe utrzymanie lasów dla spełniania przez nie wielostronnych funkcji ekologicznych i gospodarczych. Oznacza to, że pierwszoplanowo traktowana intensyfikacja produkcji leśnej, staje się zadaniem drugoplanowym.

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Ruszów w całości zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego (najwyższej) z uwagi na bardzo duże zagrożenie pożarowe wynikające z warunków klimatycznych, przyrodniczo - leśnych, nasilenia ruchu turystycznego oraz pozyskiwania owoców runa leśnego. Lasy Nadleśnictwa Ruszów położone są na terenie dwóch powiatów tj. Zgorzelec (Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk) i Bolesławiec (Gmina Osiecznica).

Utrzymanie lasu

W celu poprawy ochrony przeciwpożarowej i stanu sanitarnego w lasach RDLP Wrocław, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zakup sprzętu do rozdrabniania gałęzi składającego się z zestawu - rozdrabniacz bijakowy z ciągnikiem.

Łowiectwo

Tereny nadleśnictwa charakteryzują się dużą różnorodnością fauny, która stanowi niewątpliwą atrakcją dla przyrodników, myśliwych i turystów, którzy mają tutaj możliwość spotkania z dzikiem, sarną, jeleniem, jenotem, borsukiem, a sporadycznie wilkiem, szopem praczem, wydrą i norką amerykańską. Szczególnie cennymi gatunkami występującymi na terenie Nadleśnictwa Ruszów są wilk i głuszec.

Certyfikaty - FSC i PEFC

Nadleśnictwo Ruszów jako jednostka znajdująca się w jurysdykcji RDLP Wrocław otrzymała certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Pean European Forest Certification), marketingowe narzędzie ochrony zasobów leśnych. Kliknij na obrazek, aby obejrzeć przyznane certyfikaty.

Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher