Magazyn Magazyn

Obiekty edukacyjne

Ścieżka edukacyjna "Szlakiem Głuszca", położona jest w bezpośredniej bliskości siedziby Nadleśnictwa Ruszów, co ułatwia zainteresowanym osobom zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat tego ptaka przy okazji składania wizyt w naszym Nadleśnictwie.

Wystawy edukacyjne

W dniach 15-17 września w miejscowości Parowa w ramach "Biesiady Łowiecko-Rybackiej" została otwarta wystawa trofeów myśliwskich. W świetlicy wiejskiej znajdowały się wypożyczone trofea myśliwych z trzech kół łowieckich, spośród których największe zainteresowanie wzbudziły : perukarz, wieniec sześciodwudziestaka oraz ślimy muflona.

Współpraca ze szkołami

Szkoła Podstawowa w Parowej od kilku lat sukcesywnie współpracuje z Nadleśnictwem Ruszów. Na zdjęciach wykonanych przez uczniów tej szkoły (2005-2012 ) przedstawione są najważniejsze akcje przeprowadzane wspólnie ze służbą leśną leśnictwa Cisy z wykorzystaniem sprzętu i funduszy Nadleśnictwa Ruszów. Współpraca ze szkołą przybiera różne formy, a głównym jej elementem od roku 2005 jest porządkowanie terenów leśnych Leśnictwa Cisy dwa razy w roku (fot.1-11).

Uczniowie lasom

Z okazji Święta Lasu uczniowie Szkoły Podstawowej w Ruszowie licznie odwiedzili nasze Nadleśnictwo. Wycieczka miała oczywiście charakter edukacyjny i prowadzona była przez trzech pracowników Służby Leśnej. Zajęcia odbywały się równocześnie na sali edukacyjnej , ścieżce "Szlakiem Głuszca" oraz na leśnej trasie, gdzie poszukiwaliśmy śladów wiosny.

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego Nadleśnictwa i okolic, oraz z zapoznaniem się z przebiegiem ścieżek edukacyjno-dydaktycznych.

Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher