Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Leśnictwo Okrąglica

Teren, na którym położone jest leśnictwo Okrąglica znajduje się w północnej części obszaru zajmowanego przez Nadleśnictwo Ruszów, na granicy województw dolnośląskiego i lubuskiego. Powierzchnia leśnictwa wynosi 1965,99 ha, co czyni je jednym z większych leśnictw znajdujących się w obrębie Polana.

Nazwę leśnictwo wzięło od miejscowości Okrąglica, znajdującej się praktycznie w samym jego środku. Ciekawostką może być fakt, że do 1962 roku leśnictwo nosiło nazwę Huta Szklana, co mogło być związane z wyrobem szkła na jego terenie. Teren leśnictwa jest bardzo zróżnicowany, od terenów suchych, po tereny zabagnione, pozbawione możliwości łatwego dojazdu.

Wschodnia część leśnictwa to siedliska borowe, o drzewostanie składającym się z litych sośnin z niewielką domieszką brzozy - planowanie i realizacja prac na tych obszarach nie przysparza żadnych trudności technicznych.

Pozostałą część leśnictwa stanowią tereny ciekawsze z punktu widzenia turysty, ze względu na znacznie bogatsze siedliska lasowe, o większym zróżnicowaniu gatunkowym - są one dużym wyzwaniem dla leśników, aby w przyszłości także cieszyły się one pięknymi lasami mieszanymi.

Kolejną ciekawostką są, odkryte w dawnym wyrobisku gliny, wykorzystywanym przez przedwojenne cegielnie, skamieniałości nasienno-liściowe flory oraz fauny z okresu pliocenu.

Stanowiska takie stanowią dużą rzadkość w skali Europejskiej, i między innymi dlatego wydzielenie terenu wyrobiska zostało uznane za pomnik przyrody już w 1989 roku. W okolicy wyrobiska można znaleźć także rosiczkę okrągłolistną.

Dla amatorów jeździectwa bądź spacerów przez teren leśnictwa poprowadzono kilka szlaków - w trakcie wycieczki można odwiedzić między innymi stare wodne źródło, kamień cesarski upamiętniający polowanie cesarza Wilhelma II z 1879 roku, Zalew na północy leśnictwa, oraz dokonać przy okazji obserwacji wielu przedstawicieli lokalnej fauny, takich jak jelenie, sarny, dziki, oraz inne gatunki ze świata ptaków, płazów i gadów.

Materiały: W.A

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Okrąglica - Galeria2

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Okrąglica - Galeria