Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż zbędnego dla Nadleśnictwa Ruszów sprzętu IV

Nadleśnictwo Ruszów ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnego dla Nadleśnictwa Ruszów sprzętu IV

Ogłoszenie, regulamin i wzór umowy znajdują się poniżej w formie archiwum .rar do pobrania.