Magazyn Magazyn

Nasze Leśnictwa

Większość terenu Nadleśnictwa Ruszów położona jest na polodowcowych sandrach - piaszczystych równinach utworzonych przez wody spływające z topniejącego lodowca. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe, na których panują obecnie bory. W północnej części występują również moreny zwałowe, o czym świadczą rozsiane po terenie głazy narzutowe.

Lasy regionu

Nadleśnictwo Ruszów gospodaruje na około 17800 ha podzielonych na 10 leśnictw, położonych w dorzeczu Nysy Łużyckiej i lewych dopływach Bobru - Czarnej Małej i Czarnej Wielkiej. Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy Nadleśnictwa leżą w V Krainie Śląskiej, I Dzielnicy Równicy Dolnośląskiej, mezoregionie Borów Dolnośląskich.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.