Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Leśnictwo Modrzew

Leśnictwo Modrzew ma powierzchnie 1805,35 ha leży w Obrębie Polana. Granica północna leśnictwa jest jednocześnie granicą między Nadleśnictwem Ruszów należącym do RDLP Wrocław, a Nadleśnictwem Wymiarki należącym do RDLP Zielona Góra. Jest ona także granicą administracyjną między województwem dolnośląskim, a lubuskim co podkreślają historyczne kopce graniczne.

Północna część leśnictwa stanowią przede wszystkim siedliska Bśw, natomiast południowa część są to siedliska wilgotne Bór mieszany wilgotny (BMw), Bór wilgotny (Bw). Występujące siedliska warunkują wykorzystywanie samosiewu Sosny na Borze świeżym (Bśw), na których widoczne są porosty, których najczęściej występującym przedstawicielem jest chrobotek leśny.

Wędrując po terenie leśnictwa można spotkać osobniki głuszca, którego gatunek zawsze występował na terenie Nadleśnictwa, a obecnie prowadzi się restytucję populacji. Przed wnikliwym okiem nie umknie bytność wilka, który jest widywany bądź pozostawione przez niego tropy.


Samica Głuszca (Tetrao urogallus L.) siedząca na sągu drewna

W oddziale. 206 jest pamiątkowa tablica przypominająca tragiczne zdarzenie z ubiegłego wieku .


Tablica upamiętniająca leśnika

Miejscami charakterystycznymi dla leśnictwa Modrzew są:


"Suchy Staw" -  zbiornik wody w Oddz. 249 c, leżący przy drodze w kierunku Leśnictwa Toporów.


"Łąki Zielonogórskie" - obszar łąk na których można podziwiać wszystkie gatunki zwierząt.

"Łąki Cietrzewiowe" - magiczne miejsce corocznego rykowiska.
"Drewniany Kamień" - skrzyżowanie linii oddziałowych.

Decyzją wojewody dolnośląskiego z dnia 25.04.2005 ustalono w pewnych oddziałach strefę ochrony całorocznej bielika, którego występowanie na terenie Nadleśnictwa nadaje kolorytu.
Leśnictwo Modrzew leży w obszarze OHZ Nadleśnictwa Ruszów, na terenie którego jest prowadzona gospodarka łowiecka.

Podsumowaniem piękna leśnictwa Modrzew są umieszczone powyżej i poniżej zdjęcia.

Materiały: A.K