Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Ruszów w całości zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego (najwyższej) z uwagi na bardzo duże zagrożenie pożarowe wynikające z warunków klimatycznych, przyrodniczo - leśnych, nasilenia ruchu turystycznego oraz pozyskiwania owoców runa leśnego. Lasy Nadleśnictwa Ruszów położone są na terenie dwóch powiatów tj. Zgorzelec (Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk) i Bolesławiec (Gmina Osiecznica).

Nadleśnictwo Ruszów posiada dwie klasyczne dostrzegalnie przeciwpożarowe usytuowane w Leśnictwie Poświętne i Leśnictwie Toporów oraz  jedną z zestawem TV o jakości obrazu HD z monitorem w PAD - biuro nadleśnictwa. Sieć własnych dostrzegalni uzupełniają punkty obserwacyjne sąsiednich nadleśnictw co pozwala na obserwację każdego terenu z minimum 2 - 3 punktów co pozwala na bardzo szybkie wykrycie i lokalizację pożaru (zagrożenia).

Do precyzyjnej lokalizacji pożarów na dostrzegalniach zamontowane są kątomierze kolimatorowe a dyżurny w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym ochrony p.poż ma do dyspozycji ścienną mapę operacyjną oraz  zainstalowaną w komputerze Leśną Mapę Numeryczną gdzie ma bezpośredni i szybki dostęp do wielu informacji o objętym pożarem i zagrożonym drzewostanie, lokalizacji punktów czerpania wody czy drogach dojazdowych.
 

W dyspozycji nadleśnictwa znajduje się lekki samochód patrolowo - gaśniczy z napędem terenowym (TOYOTA Hilux)  wyposażone w wysokociśnieniowe moduły gaśnicze ze zbiornikiem wodnym o poj. 400 litrów i linią gaśniczą o długości 60 mb.

Samochody wyposażone są w środki łączności radiowej na paśmie LP i PSP, pilarki do drewna i inny przydatny sprzęt a w jednym palmtop z Leśną Mapą Numeryczną 

W siedzibie nadleśnictwa zlokalizowana jest baza sprzętu przeciwpożarowego wyposażona   w hydronetki plecakowe, tłumice, szpadle, tablice kierunkowe oraz przenośny agregat prądotwórczy do rezerwowego zasilania PAD, motopompę pływającą i małą przenośną motopompę.


W siedzibie nadleśnictwa zlokalizowana jest Leśna Stacja Meteorologiczna (bezpośredni odczyt danych w PAD) gdzie codziennie  w okresie akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej obliczany jest aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu na godzinę 9,00 i 13,00 (Strefa prognostyczna Nr- 37). Dyżury w PAD, na wieżach obserwacyjnych oraz obsada samochodów zapewniane są zgodnie z aktualnymi warunkami atmosferycznymi   i wyliczonym stopniem zagrożenia pożarowego. W PAD ochrony przeciwpożarowej zapewnione są środki łączności radiowej, telefonicznej, mapy, sprzęt komputerowy, drukarka , dostęp do kserokopiarki (A3) oraz inna niezbędna dokumentacja operacyjna.

 

Zdecydowana większość pożarów leśnych gaszona jest w zarodku lub jako pożar mały przez własne siły ochrony przeciwpożarowej  przy wsparciu jednostek OSP, PSP oraz samolotów gaśniczych.

Kilkanaście lat temu  na terenie naszego nadleśnictwa powstały dwa bardzo duże pożary lasu tj.  w Leśnictwie Dębówek -  pow. 113 ha (rok 1995) i w Leśnictwie Okrąglica - pow.133 ha (rok 1996 gdzie pożar powstał od przejeżdżającego pociągu)

Materiały: J.D