Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Certyfikaty

Nadleśnictwo Ruszów jako jednostka znajdująca się w jurysdykcji RDLP Wrocław otrzymała certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Pean European Forest Certification), marketingowe narzędzie ochrony zasobów leśnych. Kliknij na obrazek, aby obejrzeć przyznane certyfikaty.


W związku z transferem certyfikatu FSC, z dniem 23 grudnia 2018 r. nastapiła zmiana jego numeru. Nowy numer certyfikatu, obowiązujący od 23 grudnia 2018 r. to: NC-FM/COC-015248.

Certyfikaty potwierdzają między innymi, że:

"Drewno pochodzi z dobrze zarządzanych lasów, certyfikowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat nr NC-FM/COC-015248, FSC 100%."

"Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce leśnej zgodnej z kryteriami i wskaźnikami PEFC. Certyfikat nr BVCPL/PEFCFM/13-22, ważny od 27.10.2021 do 26.10.2024, wydanym przez SGS Polska Sp. z o.o. 100% drewna certyfikowanego PEFC."


FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.Audyt odnowieniowy odbył się w dniach 13-16 listopada 2018 r. Do przeprowadzenia audytu został użyty NEPCon sp. z o.o.
 
 
 

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)

Zlokalizowane ostoje zagrożonych gatunków zwierząt podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.W przypadku gatunków (głównie ptaków), dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania, wyznaczone zostały obszary, wyłączone z prowadzenia w nich czynności gospodarczych.