Magazyn Magazyn

Szczegóły zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-003/09-00

Projektu "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" nr POIS.03.01.00-00-003/09-00 w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013r.

Odbudowa zbiornika "Górniak"

Projekt ,,Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to pierwsza na tak wielką skalę próba połączenia działań leśników w zakresie retencji z aktywną ochrona przed niepożądanymi skutkami przyspieszonego spływu wód powierzchniowych.