Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Walka z kornikami

W Nadleśnictwie Ruszów walka z kornikami rozpoczęła się już w zimie. Oprócz usuwania zasiedlonych drzew oraz kruszenia i palenia gałęzi, wiosną rozpoczęły się odłowy korników do pułapek feromonowych.

W zagrożonych częściach drzewostanów świerkowych wywieszono pułapki , w których umieszczono substancje wabiące(dyspensery feromonowe) na dwa główne gatunki korników. Od maja do końca czerwca tylko w jednym leśnictwie Cisy odłowiono 174 tysiące korników z czego 20 % kornika drukarza i 80 % rytownika pospolitego. Jednorazowo w jednej pułapce odłowiono rekordową ilość 6700 szt. rytownika pospolitego. Zwalczanie kornika będzie trwać aż do jesieni ponieważ do opuszczenia żerowiska szykuje się już druga generacja kornika drukarza i rytownika pospolitego(fot 8 ,14). Do walki z kornikami w Nadleśnictwie Ruszów wykorzystywany był także podnośnik hydrauliczny, którego zasięg wynosił 40 m. Z kosza zamontowanego na podnośniku został usunięty wierzchołek pamiątkowego świerka rosnącego przy „Jelenim Potoku", który został zasiedlony przez rytownika. Operacja skrócenia świerka powiodła się, na drzewie nie ma nowych śladów zasiedlenia przez korniki.

Tekst i zdjęcia: Sylwester Mikołajczyk