Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Leśnictwo Toporów

Leśnictwo Toporów położone jest w zachodniej części Nadleśnictwa Ruszów na obrębie leśnym Polana i jest to największe leśnictwo o powierzchni 2195 ha. W leśnictwie tym znajduje się wieża obserwacyjna p.poż, z której można zobaczyć morze zieleni jakim są Bory Dolnośląskie. W leśnictwie Toporów istnieje bardzo duża zmienność przyrodnicza od lasów rosnących na piaskach gdzie panuje sosna do bagien czasem nie dostępnych ze względu na duży poziom wód gruntowych zwłaszcza w dolinie rzeki Nysa Łużycka.

W ramach projektu małej retencji wybudowano w leśnictwie dwa zbiorniki retencyjne: Orzechowy 1 i 2, w okolicach których kwitnie życie owadów związanych ze zbiornikami wodnymi.

Bór sosnowy Bagna nad Nysą Kosaćće
Zbiornik "Orzechowy 1" Zbiornik "Orzechowy 2" WażkaW runie można znaleźć gatunki (borówka brusznica, borowik szlachetny) bardzo poszukiwane przez zbieraczy amatorów.

Formą ochrony przyrody jest w dolinie Nysy Łużyckiej jest Aleja Lipowa którą tworzą nie tylko lipy ale też dęby, graby, wiązy i kasztanowce.

Ciekawą formacją roślinności drzewiastej w leśnictwie Toporów jest tzw. Krzywy Las.W leśnictwie Toporów możemy spotkać wiele powszechnych bardziej lub mniej przedstawicieli świata fauny i flory.

BarczatkaMacierzankaMotyl na kwiatostanie głogu
Jeleń szlachetnySiwotek BorowiecWrzosowiska
Żmija zygzakowataŻaba ukryta w ściółce leśnejKwiatostan niezapominajki

Materiały: M.K