Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Hodowla lasu

Obszar nadleśnictwa, obejmuje swym zasięgiem tereny położone od miejscowości Poświętne (obręb Ruszów) do granicy państwa (obręb Polana) w linii E-W - 23 km oraz od miejscowości Gozdnica do Piasecznej (obręb Polana) w kierunku N-S - 14 km. Cały zasięg terytorialny nadleśnictwa Ruszów obejmuje 17853 ha.

- Nadleśnictwo podzielone jest na 2 obręby:

       obręb Polana
       obręb Ruszów

- które podzielone są na 10 leśnictw.

Obręb Ruszów:

  1. Leśnictwo Cisy
  2. Leśnictwo Jagodzin
  3. Leśnictwo Poświętne
  4. Leśnictwo Ziębina

Obręb Polana

  1. Leśnictwo Dębówek
  2. Leśnictwo Dzików
  3. Leśnictwo Głuszec
  4. Leśnictwo Modrzew
  5. Leśnictwo Okrąglica
  6. Leśnictwo Toporów

Na terenie obrębu leśnego Polana istnieją dwa drzewostany nasienne wyłączone dębowe, w wieku 154 lat, o łącznej powierzchni 11.13 ha, oraz jeden drzewostan nasienny wyłączony sosnowy w wieku 124 lat o powierzchni 12.36 ha.

Drzewostany wyłączone mają wyznaczone bloki upraw pochodnych o łącznej powierzchni 85.24 ha. Powierzchnia upraw założonych wynosi 68,04 ha, co stanowi 79,8%. Gospodarcze drzewostany nasienne obejmują powierzchnię 329,99 ha.

Istniejąca baza nasienna zaspakaja potrzeby nadleśnictwa na materiał siewny  podstawowych  gatunków  lasotwórczych. W planach rocznych Nadleśnictwo Ruszów uwzględnia wysokość etatów rocznych i  stara się realizować te wielkości, by nie kumulować zaległości .

Rokrocznie, w celu urozmaicenia drzewostanów, nadleśnictwo w latach 1997-2006 wprowadzało ok. 100 ha podsiewów świerkowych, które w sprzyjających warunkach boru wilgotnego udawały się znakomicie.

Nadleśnictwo może pochwalić się również dębowymi odnowieniami naturalnymi, które stanowią niewątpliwą ozdobę.

Ze względu na duża penetrację zwierzyny łownej, w celu ograniczenia szkód i  zwiększenia udatności upraw, wprowadzane gatunki liściaste i cenne są w 100%  grodzone.

Niestety, nie zawsze człowiek ma wpływ na udatność zakładanych upraw. Długotrwała  susza i bardzo wysokie  temperatury w 2006 roku sprawiły, że znaczna część upraw i  młodników wypadła kwalifikując się do przeklasyfikowania w halizny.

Wskazania gospodarcze dotyczące hodowli lasu, obejmują wszystkie grunty, które w związku z odnowieniem wymagają melioracji agrotechnicznych, wodnych, grunty projektowane do zalesień, odnowień naturalnych i sztucznych, dolesień luk, poprawek i uzupełnień. Wskazówki gospodarcze dotyczące pielęgnacji gleby w uprawach oraz CW i CP planowane są jako zabiegi jednokrotne. W 10-leciu natomiast nadleśnictwo wykonuje te zabiegi w ilości wynikającej z potrzeb.