Magazyn Magazyn

Sala edukacyjna

Sala edukacyjna znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa Ruszów, i zapewnia pełne wsparcie multimedialne dla goszczących w niej grup uczestników.

Ścieżka edukacyjna "Szlakiem Głuszca"

Ścieżka edukacyjna "Szlakiem Głuszca", położona jest w bezpośredniej bliskości siedziby Nadleśnictwa Ruszów, co ułatwia zainteresowanym osobom zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat tego ptaka przy okazji składania wizyt w naszym Nadleśnictwie.

Ścieżka edukacyjna "Kamienna Góra"

W miejscowości Parowa niedaleko starej leśniczówki została udostępniona ścieżka przyrodniczo-leśna "Kamienna Góra", która rozpoczyna się 400 metrów od parkingu leśnegoleżącego na początku wsi od strony zachodniej. Ścieżka znajduje się na terenie leśnictwa Cisy w oddziale 611 przy drodze wojewódzkiej nr 350 i trasie rowerowej Parowa -Jagodzin.

Ścieżka edukacyjna przy biurze Nadleśnictwa

W obrębie budynku biurowo-administracyjnego Nadleśnictwa Ruszów, poza ścieżką edukacyjną "Szlakiem Głuszca" znajduje się również zestaw tablic informujących o już zrealizowanym projekcie wspólfinansowanym ze środków UE - "Zwiększanie możliwości retencyjnych w ekosystemach leśnych"

Ścieżka edukacyjna w leśnictwie Głuszec

W pobliżu siedziby Nadleśnictwa Ruszów, na terenie leśnictwa Głuszec znajduje się ścieżka edukacyjna dla najmłodszych miłośników lasu.