Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Pozyskanie produktów niedrzewnych

Pozyskanie produktów niedrzewnych

Wyszczególnienie

 

 
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021  

Pozyskanie  dziczyzny  kg

10445

7225

5921

8673

6264

7712

7393

8477

9919

8549

11086 6742  

Pozyskanie dziczyzny szt.

234

162

123

190

135

170

149

185

203

178

236 117  

Pozyskanie  choinek  szt.

26

27

24

84

59

48

67

46

23

22

8 11  

Pozyskanie stroiszu m³p

2,00

7,00

5,00

0,00

25,50

42

 

 

 

8

     

Pozyskanie faszyny m³p

445,00

285,00

385,00

186,50

355,00

160

423,6

103

200

320

     

Pozyskanie chrustu m³p

1,00

2,50

0,00

10,00

0,00

 

 

 

 

 

     

Zbiór  szyszek  sosny  kg

4644

1514

714

809

2889

473

 

1301

1155

 

     

Zbiór  nasion buka kg

 

354

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion  brzozy kg

10

11

5

5

3

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion jesionu kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion  grabu kg

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion  lipy kg

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion olchy kg

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion dęba szypułkowego kg

500

1100

2000

480

250

 

 

 

 

 

800    

Zbiór nasion  dęba bezszypułkowego kg

808

1700

1100

 

200

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion  klonu kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion  jaworu kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zbiór  nasion z pozostałych drzew i krzewów

25

1