Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Pozyskanie produktów niedrzewnych

Pozyskanie produktów niedrzewnych

Wyszczególnienie Wykonanie w latach
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pozyskanie  dziczyzny  kg 8669 10445 7225 5921 8673 6264 7712 7393 8477 9919
Pozyskanie dziczyzny szt. 220 234 162 123 190 135 170 149 185 203
Pozyskanie  choinek  szt. 66 26 27 24 84 59 48 67 46 23
Pozyskanie stroiszu m³p 5,00 2,00 7,00 5,00 0,00 25,50 42      
Pozyskanie faszyny m³p 853,00 445,00 285,00 385,00 186,50 355,00 160 423,6 103 200
Pozyskanie chrustu m³p 0,00 1,00 2,50 0,00 10,00 0,00        
Zbiór  szyszek  sosny  kg 290 4644 1514 714 809 2889 473   1301 1155
Zbiór  nasion buka kg 355   354              
Zbiór  nasion  brzozy kg 10 10 11 5 5 3        
Zbiór  nasion jesionu kg                    
Zbiór  nasion  grabu kg   2 2              
Zbiór  nasion  lipy kg 2   2 2            
Zbiór  nasion olchy kg 8     10            
Zbiór  nasion dęba szypułkowego kg 1460 500 1100 2000 480 250        
Zbiór nasion  dęba bezszypułkowego kg 150 808 1700 1100   200        
Zbiór  nasion  klonu kg 3                  
Zbiór  nasion  jaworu kg 3                  
Zbiór  nasion z pozostałych drzew i krzewów 1 25 1