Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nasze Leśnictwa

Nasze Leśnictwa

Większość terenu Nadleśnictwa Ruszów położona jest na polodowcowych sandrach - piaszczystych równinach utworzonych przez wody spływające z topniejącego lodowca. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe, na których panują obecnie bory. W północnej części występują również moreny zwałowe, o czym świadczą rozsiane po terenie głazy narzutowe.

Gleba moren jest znacznie żyźniejsza, dzięki czemu porastające je lasy maja charakter lasu mieszanego i grądu. Wśród nich utworzono dwa Wyłączone Drzewostany Nasienne - dębowy i sosnowy.

Szczególnie cennymi przyrodniczo obiektami są śródleśne zbiorniki wodne, których ilość dzięki realizacji programu Małej Retencji stale wzrasta. Mają one za zadanie spowolnić odpływ wody z lasu, umożliwiając jej wykorzystanie w ekosystemie. Nowe obiekty szybko ulegają unaturalnieniu, służąc mieszkańcom lasu za siedlisko i wodopoje.

Lasy Nadleśnictwa Ruszów stale narażone są na klęski powodowane przez owady. Wzmianki o gradacji owadów (brudnicy mniszki, strzygoni choinówki, paprocha cetyniaka i innych), pochodzą już z XVIII wieku.

Sprzymierzeńcami leśników w walce ze szkodnikami są między innymi drapieżne owady, ptaki i drobne ssaki. Lasy Nadleśnictwa Ruszów zasiedlone są przez liczne gatunki zwierząt, wśród których najcenniejszym jest głuszec. W celu zachowania pierwotnej populacji naszego największego kuraka, Nadleśnictwo objęło różnymi formami ochrony tysiące hektarów lasów. Ciekawostką historyczną jest kamień upamiętniający odstrzelenie w 1879 roku przez księcia Wilhelma - przyszłego króla Prus - jego pierwszego głuszca.

Nadleśnictwo Ruszów składa się z dwóch obrębów :

  1. Ruszów - powierzchnia ogólna 6874,99ha
  2. Polana - powierzchnia ogólna 10965,70ha.