Lista aktualności Lista aktualności

Leśnictwo Dzików

Leśnictwo Dzików będące częścią Nadleśnictwa Ruszów, położone jest w części południowej nadleśnictwa i gospodaruje na 1609,58ha w pięćdziesięciu ośmiu skupionych oddziałach, graficznie zbliżonych do wydłużonego prostokąta. Drzewostany leśnictwa to w większości sośniny, w znacznej części z podszytami świerkowymi, z nielicznymi domieszkami brzozy i w okolicach miejscowości Jagodzin i Piaseczna również innych gatunków liściastych.

Lasy te rosną na siedliskach o słabej i średniej zasobności a gospodarka leśna polega na planowym pozyskaniu drewna w ramach rębni i trzebieży,  oraz  przede wszystkim na odnawianiu powierzchni zrębowych i pielęgnowaniu  nowo założonych upraw i młodników. W Leśnictwie Dzików wiele uwagi poświęca się ochronie przyrody.

W ramach programu Natura 2000 w leśnictwie są specjalne obszary ochrony i strefa ochrony głuszca, w których to drzewostanach gospodarka leśna ogranicza się do niezbędnych prac pielęgnacyjno-ochronnych w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Materiały: J.R