Lista aktualności Lista aktualności

Leśnictwo Poświętne

Nazwa leśnictwa pochodzi od wsi którą otaczają lasy. Obecnie siedziba leśnictwa znajduje się w miejscowości Parowa pod nr 123A/1. Leśnictwo Poświętne jest jednym z większych leśnictw Nadleśnictwa Ruszów, około 1890 ha, (odległość najdalszych granic leśnictwa wynosi 7,5 km) ale bardzo zróżnicowanym pod względem panujących warunków glebowych.

Około 40 % powierzchni leśnictwa zajmują siedliska wilgotne ( BW, BMW,OL ), które przeplatają się z borami świeżymi co sprawia że mamy tutaj dużą mozaikowatość siedlisk a teren poprzecinany jest piaszczystymi morenami i naturalnymi ciekami wodnymi.

Dlatego też możemy tutaj podziwiać bogatą florę reprezentującą prawie wszystkie siedliska, od borów świeżych do lasów olsowych. W suchych borach chrobotkowych spotkamy kilkanaście porostów ( np. chrobotek leśny,  płucnica islandzka, bielistka sina) . Na terenie leśnictwa znajdują się dwa stawy hodowlane: Ludzik – 25,26ha, Syczków 68,32ha.  

Wędrując po terenie leśnictwa możemy spotkać także ciekawe formy i kształty jakie mogą tworzyć drzewa oraz inne osobliwości przyrodnicze. Spośród wielu gatunków  zwierząt występujących na terenie leśnictwa liczną gromadą są owady a na szczególną  uwagę zasługują drapieżne ważki polujące na stawach Syczków i Ludzik oraz śródleśnych łąkach. W okolicy stawów gniazdują żurawie, łabędzie, przelotnie można spotkać orła bielika, kormorany oraz inne ptactwo wodne.

Zagospodarowanie turystyczne  w leśnictwie Poświętne:

1.           Oznakowana trasa do jazdy konnej  z Ruszowa
 

CIEKAWOSTKI

W oddziale 374a od 3 - 4 lat zamieszkała rodzina bobrów. Jak widać na załączonych zdjęciach grubość ani gatunek drzewa nie ma dla nich znaczenia. Podgryzają: olchy, topole, sosny a nawet ponad 100 letnie dęby.

Są to zwierzęta bardzo pracowite, pomysłowe i cierpliwe. Do obalenia drzewa wykorzystują swoje ostre i mocne zęby ale i także siły natury, jakim jest np. wiatr. Obalone drzewa służą im za bazę pokarmowa oraz materiał do budowy tamy.
 

 

 Turysto prosimy zabierz ze sobą miłe wspomnienia a las zostaw czysty. Do miłego zobaczenia.

Materiały: R.Ch