Lista aktualności Lista aktualności

Leśnictwo Dębówek

Leśnictwo Dębówek tworzy jeden kompleks leśny o powierzchni 1546,53 ha. Dominującym gatunkiem lasotwórczym w leśnictwie jest sosna pospolita. Z innych gatunków lasotwórczych powszechnie występują dąb,brzoza,buk,olcha,jarzębina,grab i modrzew. W leśnictwie znajdują się dwa wyłączone drzewostany nasienne. W oddz. 51 d wyłączony drzewostan sosnowy zajmuje 12,36 ha. W drzewostanie tym znajdują się trzy drzewa doborowe (sosna) o następujących nr. 3270,2774,1766. Jedno drzewo doborowe (sosna) o nr.2775 znajduje się w oddz.84 d.

 W oddz.82 f znajduje się wyłączony drzewostan nasienny (dębowy) o powierzchni 7,72 ha i w oddz. 82 g - 3,41 ha.

Leśnictwo swoim zasięgiem obejmuje dwie osady leśne : Dębówek i Polana. W osadzie leśnej Polana znajdują się trzy pomniki przyrody : w oddz.153 k dąb szypułkowy ,, Gajowy" - 250 lat, w oddz. 154 f wiąz ,,Ryś" -150 lat ,  w  oddz.153 m dąb szypułkowy ,,Dzielny" - 250 lat.

Materiały: W.R