Magazyn Magazyn

Restytucja populacji Głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów - Etap II

Projekt: "RESTYTUCJA POPULACJI GŁUSZCA NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUSZÓW W OBSZARZE NATURA 2000 "BORY DOLNOŚLĄSKIE" W 2010 R." ETAP II o wartości 398 014,00 PLN został zrealizowany w latach 2010-2011 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Modernizacja systemu ochrony przecipożarowej

Projekt "OCHRONA ZASOBÓW LEŚNYCH - MODERNIZACJA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ" o wartości 360 000,00 PLN został zrealizowany w roku 2011 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW