Magazyn Magazyn

Projekty finansowane ze środków UE

Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego. Projekt obejmuje ekosystemy nizinne na terenie całego kraju. W chwili obecnej uczestniczy w nim 179 Nadleśnictw z siedemnastu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Planuje się realizację około 3300 obiektów, na łączną kwotę ponad 195 milionów złotych.

Projekty współfinansowane z NFOŚiGW

Projekt: "RESTYTUCJA POPULACJI GŁUSZCA NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUSZÓW W OBSZARZE NATURA 2000 "BORY DOLNOŚLĄSKIE" W 2010 R." ETAP II o wartości 398 014,00 PLN został zrealizowany w latach 2010-2011 przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW

Projekty finansowane z WFOŚiGW

Projekt: "ROZWÓJ BAZY SŁUŻĄCEJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ" został zrealizowany w roku 2010 przy wsparciu finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Projekty finansowane przez Starostwo Powiatowe

Projekty: "Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ" realizowane są przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu