Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Leśnictwo Ziębina

Leśnictwo Ziębina wchodzi w skład Borów Dolnośląskich. Powierzchnia leśnictwa wynosi 1946,82 ha. Większość leśnictwa to drzewostany z typem siedliskowym Bśw, występuje też Bs do Bw. Głównym gatunkiem dominującym w drzewostanach jest sosna pospolita z niewielkim udziałem procentowym brzozy i świerka. Na terenie leśnictwa z powodzeniem zakładane są uprawy leśne z odnowienia naturalnego poprzez odpowiednie wykorzystanie samosiewu naturalnego sosny.

Przez teren całego leśnictwa przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia, która w większości jest porośnięta wrzosem zwyczajnym tworząc w okresie kwitnienia przepiękne fioletowe dywany.

Od wielu lat na terenie leśnictwa działalność produkcyjną prowadzi szkółka leśna zapewniając materiał odnowieniowy dla całego Nadleśnictwa.

Na terenie leśnictwa znajduje się gniazdo orła bielika. W obrębie stawu Ślepów spotkać można m. in. zimorodka, bobra, wydrę i zaskrońca. Na terenie leśnictwa znajduje się stanowisko widłaka spłaszczonego.


Materiały - M.D

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ziębina - Galeria