Magazyn Magazyn

Hodowla lasu

Obszar nadleśnictwa, obejmuje swym zasięgiem tereny położone od miejscowości Poświętne (obręb Ruszów) do granicy państwa (obręb Polana) w linii E-W - 23 km oraz od miejscowości Gozdnica do Piasecznej (obręb Polana) w kierunku N-S - 14 km. Cały zasięg terytorialny nadleśnictwa Ruszów obejmuje 19716 ha. Obszar nadleśnictwa rozciąga się w przybliżeniu między 51o19' i 51o31' szerokości geograficznej północnej i 14o84' i 15o07' długości geograficznej wschodniej.

Użytkowanie lasu

Ciągłe nasilanie się zagrożenia środowiska leśnego jest czynnikiem wyznaczającym gospodarce leśnej kierunek, w którym nadrzędnym celem jest trwałe utrzymanie lasów dla spełniania przez nie wielostronnych funkcji ekologicznych i gospodarczych. Oznacza to, że pierwszoplanowo traktowana intensyfikacja produkcji leśnej, staje się zadaniem drugoplanowym.

Ochrona przyrody

Szczególnie cennym gatunkiem występującym na terenie Nadleśnictwa Ruszów jest głuszec. W celu ochrony jednej już z nielicznych w kraju populacji głuszca różnymi formami ochrony objęto około 2 600 ha. W celu odtworzenia populacji tego gatunku na terenach Borów Dolnośląskich Nadleśnictwo Ruszów zdecydowało się na realizację programu restytucji głuszca.

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Ruszów w całości zaliczone jest do I kategorii zagrożenia pożarowego (najwyższej) z uwagi na bardzo duże zagrożenie pożarowe wynikające z warunków klimatycznych, przyrodniczo - leśnych, nasilenia ruchu turystycznego oraz pozyskiwania owoców runa leśnego. Lasy Nadleśnictwa Ruszów położone są na terenie dwóch powiatów tj. Zgorzelec (Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk) i Bolesławiec (Gmina Osiecznica).

Utrzymanie lasu

W celu poprawy ochrony przeciwpożarowej i stanu sanitarnego w lasach RDLP Wrocław, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował zakup sprzętu do rozdrabniania gałęzi składającego się z zestawu - rozdrabniacz bijakowy z ciągnikiem.

Ochrona lasu

Podstawowym szkodnikiem pierwotnym drzewostanów Nadleśnictwa jest Brudnica mniszka (Lymantria monacha L.). W okresie gradacji w latach 1993/1994 była ona zwalczana na powierzchni 18 000 ha. Przeprowadzone obserwacje wskazują, że aktualnie brak zagrożenia ze strony brudnicy.

Łowiectwo

Tereny nadleśnictwa charakteryzują się dużą różnorodnością fauny, która stanowi niewątpliwą atrakcją dla przyrodników, myśliwych i turystów, którzy mają tutaj możliwość spotkania z dzikiem, sarną, jeleniem, jenotem, borsukiem, a sporadycznie wilkiem, szopem praczem, wydrą i norką amerykańską. Szczególnie cennymi gatunkami występującymi na terenie Nadleśnictwa Ruszów są wilk i głuszec.

Certyfikaty - FSC i PEFC

Nadleśnictwo Ruszów jako jednostka znajdująca się w jurysdykcji RDLP Wrocław otrzymała certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Pean European Forest Certification), marketingowe narzędzie ochrony zasobów leśnych. Kliknij na obrazek, aby obejrzeć przyznane certyfikaty.

Asset Publisher Asset Publisher