Web Content Display Web Content Display

Certyfikaty

Nadleśnictwo Ruszów jako jednostka znajdująca się w jurysdykcji RDLP Wrocław otrzymała certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC (Pean European Forest Certification), marketingowe narzędzie ochrony zasobów leśnych. Kliknij na obrazek, aby obejrzeć przyznane certyfikaty.


W związku z transferem certyfikatu FSC, z dniem 07 grudnia 2016 r. nastapiła zmiana jego numeru. Nowy numer certyfikatu, obowiązujący od 07 grudnia 2016 r. to: SGS-FM/COC-010878.

Certyfikaty potwierdzają między innymi, że:

"Drewno pochodzi z dobrze zarządzanych lasów, certyfikowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat nr SGS-FM/COC-01878, FSC 100%."

"Drewno pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce leśnej zgodnej z kryteriami i wskaźnikami PEFC. Certyfikat nr CSL/761/2015 UDT-CERT, ważny od 27.04.2015 do 26.04.2018. 100% drewna certyfikowanego PEFC."


FSC jest niezależną pozarządową organizacją typu non profit powołaną w celu promowania odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie. Certyfikacja FSC ma na celu stanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów, które przyniosą korzyść ludziom i środowisku, budując jednocześnie wartość biznesową.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu otrzymała Certyfikat Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu: RA-FM/COC-003740 oraz licencję FSC: FSC-C007944. Certyfikacja obowiązuje od 23 grudnia 2013 r. do 22 grudnia 2018 r.

Otrzymany certyfikat jest certyfikatem łączonym (gospodarki leśnej i kontroli pochodzenia produktu) - FM/COC. Certyfikat gospodarki leśnej obejmuje produkcję drewna okrągłego, choinek. stroiszu oraz karpiny, sprzedawanych przez nadleśnictwa działające w ramach RDLP we Wrocławiu. Zakres certyfikatu kontroli pochodzenia produktu obejmuje pozyskiwanie drewna, choinek. stroiszu oraz karpiny i ich transport do składów.

Audyt odnowieniowy odbył się w dniach 6-8 listopada 2013 r. Do przeprowadzenia audytu został użyty Rainforest Alliance Poland Interim Standard Sep 10 POL.
 
(tekst skopiowany ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu - www.wroclaw.lasy.gov.pl)
 

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)

Zlokalizowane ostoje zagrożonych gatunków zwierząt podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.W przypadku gatunków (głównie ptaków), dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania, wyznaczone zostały obszary, wyłączone z prowadzenia w nich czynności gospodarczych.