Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Parowej

Szkoła Podstawowa w Parowej od kilku lat sukcesywnie współpracuje z Nadleśnictwem Ruszów. Na zdjęciach wykonanych przez uczniów tej szkoły (2005-2012 ) przedstawione są najważniejsze akcje przeprowadzane wspólnie ze służbą leśną leśnictwa Cisy z wykorzystaniem sprzętu i funduszy Nadleśnictwa Ruszów. Współpraca ze szkołą przybiera różne formy, a głównym jej elementem od roku 2005 jest porządkowanie terenów leśnych Leśnictwa Cisy dwa razy w roku (fot.1-11).

Pracownicy Nadleśnictwa uczestniczą we wszystkich uroczystościach  organizowanych przez Szkołę Podstawową w Parowej, a także przeprowadzają zielone lekcje przyrody w szkole lub na terenie leśnictwa (fot. Nr. 26-28). Szkoła wspólnie z Nadleśnictwem Ruszów brała udział w kilku ogólnopolskich akcjach, tj.:
 

Pomóżmy kasztanowcom 2006 r. (fot. 22-25),

Rośniemy jak dęby 2008 r. (fot. 20-21),

Czysty las 2011/2012 r. (fot.12-16),

 Dzień wiosny na terenie ścieżki przyrodniczej 2012 r (fot. 17,18),

Zbieranie żołędzi 2007 r (fot. 19),

Dzień Ziemi 2005-2012 (fot. 26-27);


Pozostałe przykłady  współpracy szkoły z Nadleśnictwem Ruszów w poprzednich latach:

Wystawa eksponatów Nadleśnictwa w szkole z okazji 60-lecia placówki,

Uzupełnienie trzech gablot szkolnych eksponatami roślin,

Zajęcia terenowe z kołem fotograficznym i ekologicznym 2009 r,

Przekazanie i posadzenie na terenie szkoły sadzonek świerka i  daglezji,

Dokarmianie ptaków karmą dostarczoną przez Nadleśnictwo,

Jesienne sprzątanie lasu od 2005 roku,

Udział uczniów przy poszukiwaniu szkodliwych owadów.


Materiały: S.M