Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Restytucja nizinnej populacji głuszca (Tetrao urogallus L.)

Szczególnie cennym gatunkiem występującym na terenie Nadleśnictwa Ruszów jest głuszec. W celu ochrony jednej już z nielicznych w kraju populacji głuszca różnymi formami ochrony objęto około 2 600 ha. W celu odtworzenia populacji tego gatunku na terenach Borów Dolnośląskich Nadleśnictwo Ruszów zdecydowało się na realizację programu restytucji głuszca.

W miesiącu sierpniu 2009 roku dokonano I etapu restytucji tego gatunku przy współpracy Zakładu Ekologii Badań Łowieckich i Ekoturystyki w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie zgodnie z decyzja DOPozgiz-4200/III-174/876/09/ed Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.07.2009 roku.

W dniu 05.08.2009 roku dokonano uwolnienia 5 młodych osobników głuszca z wolier adaptacyjnych.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Pana dr Andrzeja Krzywińskiego oraz Pana Armina Kobus, wykonane 26.09.2009r. podczas obrożowania 3 osobników głuszca nadajnikami firmy Biotrack Ltd Wielka Brytania. Monitoring przy zastosowaniu technik telemetrycznych umożliwi śledzenie przeżywalności i dyspersji ptaków.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Restytucja nizinnej populacji głuszca - Galeria