Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro

Kliknij tu, aby przejść do pełnej listy kontaktów pracowników biurowych

 

Lp.

Imię i nazwisko

 Stanowisko

Numery telefonów

 Adres e-mail

1.

Janusz Kobielski

Nadleśniczy

wew. *121

janusz.kobielski@wroclaw.lasy.gov.pl

2.

Marek Kmieć

Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej

wew. *219

marek.kmiec@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Krzysztof Jamróz

Główny Księgowy

wew. *611

krzysztof.jamroz@wroclaw.lasy.gov.pl

4.

Agnieszka Piskorz

Inżynier Nadzoru


wew. *311

agnieszka.piskorz@wroclaw.lasy.gov.pl

5.

Sylwester Mikołajczyk

Inżynier Nadzoru

wew. *311

sylwester.mikolajczyk@wroclaw.lasy.gov.pl

6.

Kinga Bieganowska-Dziachan

Sekretarz

wew. *671

kinga.bieganowska@wroclaw.lasy.gov.pl

7.

Marzena Rejak

Starszy Specjalista ds. pracowniczych

wew. *131

marzena.rejak@wroclaw.lasy.gov.pl

8.

Szymon Irzykowski

Starszy Referent ds. Informatyki

wew. *314

szymon.irzykowski@wroclaw.lasy.gov.pl

9.

Mateusz Bogacz Referent ds. Stanu Posiadania i LMN wew. *200 mateusz.bogacz@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział gospodarki leśnej

1.

Aleksandra Balak

St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu

wew. *312

aleksandra.balak@wroclaw.lasy.gov.pl

2.

Janusz Droś

Specjalista ds. pożarnictwa i bhp

wew. *215

janusz.dros@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Marcin Czerkawski

Specjalista ds. użytkowania lasu, marketing

wew. *313

marcin.czerkawski@wroclaw.lasy.gov.pl

4.

Edyta Herbut

Referent ds. ochrony lasu i przyrody

wew. *316

edyta.herbut@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział  finansowo - księgowy

1.

Szymon Mikołajczyk

Starszy specjalista ds. księgowych

wew. *614

szymon.mikolajczyk@wroclaw.lasy.gov.pl

2.

Katarzyna Wardzyk

Starsza Księgowa

wew. *613

katarzyna.wardzyk@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Monika Kokolus

Księgowa

wew. *612

monika.kokolus@wroclaw.lasy.gov.pl

4.

Monika Sierpuć

Starsza Księgowa

wew. *612

monika.sierpuc@wroclaw.lasy.gov.pl

5.

Magdalena Gunia

Księgowa

wew. *692

magdalena.gunia@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział administracyjno - gospodarczy

1.

Wioletta Roman

Starszy Specjalista ds. administracyjnych

wew.*615

wioletta.roman@wroclaw.lasy.gov.pl

2.

Jarosław Domagała

Specjalista ds. administracyjnych

wew. * 100

jarosław.domagala@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Jerzy Dauber

Specjalista ds. melioracji wodnych

-

jerzy.dauber@wroclaw.lasy.gov.pl

4.

Anna Pluskota

Specjalista ds. administracyjnych

wew.*672

anna.pluskota@wroclaw.lasy.gov.pl

5.

Natalia Domagała-Kusarek

Starszy referent ds. administracyjnych

wew. *315

natalia.domagala@wroclaw.lasy.gov.pl