Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o wynikach przetargu na sprzedaż zbędnego dla Nadleśnictwa Ruszów sprzętu II

Ogłoszenie o wynikach

Sprzedający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w wyniku przeprowadzonego II nieograniczonego przetargu w formie pisemnych ofert na sprzedaż zbędnego dla nadleśnictwa sprzętu oferta złożona przez:

Fermę Drobiu
Eugeniusz Górniak
ul. Wójtowska 10
59 – 950 Ruszów

na zakup agregatu prądotwórczego ,,KARELMA’’ była najkorzystniejsza. Oferta została sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi przez Sprzedającego – Nadleśnictwo Ruszów zawartymi w Ogłoszeniu i Regulaminie przetargu.