Magazyn Magazyn

Historia Nadleśnictwa Ruszów

W pierwszych latach powojennych leśnicy nosili mundury otrzymywane od wojska. Były one różne, jedni fasowali tak zwane wyjściowe szyte z szewiotu, a inni lepsze galowe gabardynowe. Noszono to, na co kto trafił.

Wspomnienia Pana Edwarda Sikory

Na początku miesiąca lutego 2009 roku minie 62 lata od chwili kiedy przyjechałem, razem z matką i bratem do Ruszowa w powiecie zgorzeleckim. Dwa dni wcześniej opuściliśmy rodzinne strony - wieś Wędrynia koło Cieszyna na Zaolziu. Ojciec pracował już od roku w Nadleśnictwie Ruszów na stanowisku leśniczego.

Organizacja Nadleśnictwa Ruszów

Załączony w artykule schemat przedstawia organizację Nadleśnictwa Ruszów.