Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia - Pamiątki

Na tej stronie będą umieszczane fotografie i informacje dokumentujące historię Leśnictwa Jagodzin i ludzi z nim związanych.


Zdjęcie grupowe pracowników Nadleśnictwa Ruszów, leśnictwa Jagodzin, na szkoleniu w oddz. 600g - 1959 lub 1960r.
1. Stanisław Magda - żywiczarz 2. Władysław Szałkowski - żywiczarz 3. Jan Wiącek - drwal 4.? 5. Mieczysław Stachowski - inspektor 6. Bronisław Rusak - leśniczy (leś. Cisy) 7. Piotr Chrzan - gajowy 8. Edmund Koza - nadleśniczy 9. Edward Sikora - leśniczy (leś. Głuszec) 10.? 11. Henryk Gwóźdź - kierowca 12.? 13. Stanisław Płonka - drwal 14. p,Kawik 15.? 16.? 17. Wiesław Stępień - leśniczy 18. Władysław Głowka - żywiczarz 19.? 20. Kazimierz Lipiński - adiunkt 21. Stanisław Lipa - leśniczy 22. Henryk Florczyk - gajowy (leś. Jagodzin) 23.? 24. Tadeusz Domagała - leśniczy (leś. Jagodzin).
 

Mieczysław Stachowski ur. 4 stycznia 1900 r. inżynier leśnik, oficer rezerwy Wojska Polskiego, żołnierz AK, Kawaler Orderu Virtuti Militari - na Ziemie Odzyskane przybył
z okolic Sędziszowa Małopolskiego w woj. Rzeszowskim. 01. X. 1948 r. Powstało Nadleśnictwo Jagodzin pow. Zgorzelec - Mieczysław Stachowski został jego pierwszym nadleśniczym. Rejon Lasów Państwowych w Lubaniu. Następnie pełnił funkcję kierownika technicznego tj. zastępcy dyrektora ds. technicznych wRejonie Lasów Państwowych w Lubaniu.
Dyrekcja Lasów Państwowych w Legnicy ? inspektor obwodowy ( mieszkał w Chojnowie). Okręgowy Zarząd Lasów  Państwowych we Wrocławiu  - inspektor obwodowy (mieszkałwe Wrocławiu).

Zmarł 1 czerwca 1966 r. podczas narady inspektorów obwodowych we Wrocławiu.Pochowany na Cmentarzu Komunalnym we Wrocławiu przy ul. Bujwida.Syn ukończył AWF we Wrocławiu  gdzie kiedyś pracował w Woj. Wydz. Kultury Fizyczneji Turystyki  dalszych losów nie znam.

Okres wojny:

Mieczysław Stachowski w roku 1940 wstąpił do Związku Walki Zbrojnej przemianowanej w 1942 r. na  Armię Krajową.
Leśniczy Lasów Sędziszowskich  w Nadleśnictwie Wola Osiecka k Dębicy. Pseudonim "SĘP", "Maciej" komendant placówki Sędziszów Małopolski "SŁAWA", zastępca komendanta podobwodu Dębica "DESER", komendant podobwodu Robczyce. Rozszyfrował tajemnicę poligonu rakietowego w Pustkowie, zebrał odłamki pocisków V- 1 i V-2 i przekazał do komendy głównej AK.

W lipcu 1944 roku na rozkaz inspektoratu rzeszowskiego AK wziął udział w akcji "BURZA" jako dowódca zgrupowania.

Zdjęcie pochodzi z roku 1959 lub 1960 - Narada i szkolenie terenowe


Nadleśnictwo Jagodzin 1958 r. /Rejon LP Lubań/
od lewej w pierwszym rzędzie: nadleśniczy Bronisław Kwiecień, rachmistrz Wanda Młyńczyk /później Ludowska/, leśniczy Władysław Halicki /leśnictwo Jagodzin/.
W drugim rzędzie od lewej: leśniczowieJózef Steckiewicz, Stanisław Kowalczyk, Tadeusz Domagała/leśnictwo Jagodzin po p.Halickim/,
kontrakt. leśniczy służby wewnętrznej Józef Kusiak, leśniczy Stanisław Lipa. 

Innymi pamiątkami z czasów minionych są: kamień upamiętniający nasadzenia dębów przez leśników niemieckich w 1874 roku oraz kilka pamiątek po wojnie w postaci starych słupków oddziałowych i pocisków z okresu II wojny światowej.

  

Materiały: A.K