Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do udziału w postępowaniu: „Wykonywanie pomocniczych działań zakupowych związanych z udzielaniem zamówień publicznych w 2021 roku ”

W związku z awarią  serwisu BIP, Nadleśnictwo Ruszów informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej jednostki, pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/412575