Asset Publisher Asset Publisher

Leśnictwo Jagodzin

Leśnictwo Jagodzin utworzone zostało 1-go października 1948 r. i weszło w skład Nadleśnictwa Jagodzin powstałego w tym samym dniu/ Rejon Lasów Państwowych w Lubaniu. Jesienią 1958 r. Nadleśnictwo Jagodzin, a tym samym Leśnictwo Jagodzin weszło w skład Nadleśnictwa Ruszów.

Powierzchnia ogólna leśnictwa wg stanu na 01.10.1957 r. wynosiła niespełna 1200 ha. Z czasem dołączono 12 oddziałów od strony północnej i tak na dzień 1-szy stycznia 2005 r. powierzchnia wynosi 1598.37 ha z czego 135.71 ha to pow. nieleśna.

Teren leśnictwa w okresie II wojny światowej oraz w pierwszych latach powojennych nawiedzany był przez pożary. Największy jednak pożar, to ten ziemno-wierzchołkowy, który przeszedł z terenu Nadleśnictwa Węgliniec wiosną, t,j, 23 kwietnia 1964 r. W ciągu jednego popołudnia spłonęły drzewostany w obecnych oddz. 620 /częściowo/, 621, 622, 623 /częściowo/, 604, 605, 606 /częściowo/, 552 /częściowo/, 553, 554 /częściowo/ na ogólną pow. ponad 300 ha.

Od wczesnych lat powojennych przystąpiono w leśnictwie do likwidacji płazowin, które po dodaniu pow. pożarzyska z 1964 r. stanowiły znaczną część leśnictwa, co ma wpływ na to, że na dzień dzisiejszy średnia wieku drzewostanu nie przekracza 50 lat.


Materiały: A.K