Asset Publisher Asset Publisher

Torfowisko pod Parową

W każdym leśnictwie jest takie miejsce, gdzie przyroda rządzi się swoimi prawami.

W pobliżu Parowej znajduje się torfowisko, na którym możemy zaobserwować zmiany jakie przyroda sama wprowadza w swoim naturalnym środowisku.  Powierzchnia, na którym powstało torfowisko to stary staw „Brzozowy” o powierzchni około 12 hektarów, gdzie jeszcze można zauważyć podział na groble. Staw rybny w tym miejscu funkcjonował jeszcze w latach pięćdziesiątych, później gospodarka rybacka została przerwana a ostatnie próby hodowli karpia w jednym ze zbiorników w części północnej miały miejsce pod koniec lat 80-tych. Ostatnim działaniem w tym środowisku było introdukcja  rodziny bobrów w 2003 roku, które od kilku lat zasiedliły północny  fragment torfowiska. 

                Najbardziej malowniczy fragment torfowiska powstał więc w ciągu około 50-60 lat sukcesji naturalnej, której leśnicy i rybacy nie przeszkadzali.  Tak krótki czas przyrodzie wystarczył aby na byłym  stawie pojawiły się między innymi rośliny  chronione, zagrożone wyginięciem (rosiczki) oraz typowe gatunki  torfowisk (żurawina,  wełnianka, torfowce i mchy). Na  powierzchni torfowiska  rosną także krzewy i karłowate sosny przypominające krajobraz syberyjskiej tundry. Cała powierzchnia objęta jest obecnie ochroną w ramach  obszaru Natura 2000 (Uroczyska Borów Dolnośląskich) ale nie jest do końca zbadana („terra incognita”) i czeka na odkrycie.

                                                                                                                             Tekst i zdjęcia:

                                                                                                                             Sylwester Mikołajczyk