Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Ruszów

 

na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2023, poz. 1356 z póź. zm.) oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. 2007 nr 78 poz. 532)

 

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Ruszów.

 

Wiecej szczegółów w załączniku.

resources-to-get