Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro

Kliknij tu, aby przejść do pełnej listy kontaktów pracowników biurowych

Lp.

Imię i nazwisko

 Stanowisko

Numery telefonów

 Adres e-mail

1.

Janusz Kobielski

Nadleśniczy

kom. 606 638 385

janusz.kobielski@wroclaw.lasy.gov.pl

2. Marek Kmieć Zastępca Nadleśniczego

wew. *219

kom. 606 683 438

marek.kmiec@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Krzysztof Jamróz

Główny Księgowy

wew. *611
kom. 693 105 498

krzysztof.jamroz@wroclaw.lasy.gov.pl

4.

Sylwester Mikołajczyk

Inżynier Nadzoru

wew. *311
kom. 606 637 156

sylwester.mikolajczyk@wroclaw.lasy.gov.pl

5. Kinga Bieganowska-Dziachan Sekretarz

wew. *671

kom. 609 639 320

kinga.bieganowska@wroclaw.lasy.gov.pl
6. Marzena Rejak Specjalista ds. pracowniczych

wew. *131
kom. 665 120 145

marzena.rejak@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział gospodarki leśnej

1.

Aleksandra Balak

St. Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu

wew. *312
kom. 609 639 014

aleksandra.balak@wroclaw.lasy.gov.pl

2.

Janusz Droś

Specjalista ds. pożarnictwa i bhp

wew. *215
kom. 604 622 265

janusz.dros@wroclaw.lasy.gov.pl

3.

Szymon Irzykowski

Referent Służby Leśnej

wew. *314

kom. 606 636 293

szymon.irzykowski@wroclaw.lasy.gov.pl
4.

Marcin Czerkawski

Specjalista ds. użytkowania lasu

wew. *313

kom. 665 120 071

marcin.czerkawski@wroclaw.lasy.gov.pl
5. Ryszard Anglart St. Specjalista ds. ochrony przyrody wew. *694
kom. 531 654 802
ryszard.anglart@wroclaw.lasy.gov.pl
6. Paulina Milanowska Specjalista ds. ochrony lasu wew.*693
kom. 606 641 526
paulina.milanowska@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział  finansowo - księgowy

1.

Szymon Mikołajczyk

Starszy specjalista ds. księgowych kom. 609 639 124

szymon.mikolajczyk@wroclaw.lasy.gov.pl

2. Katarzyna Wardzyk Starsza Księgowa

wew. *613

kom. 609 639 088

katarzyna.wardzyk@wroclaw.lasy.gov.pl
3. Monika Kokolus Księgowa kom. 665 120 066 monika.kokolus@wroclaw.lasy.gov.pl
4. Monika Sierpuć Księgowa kom. 609 639 028 monika.sierpuc@wroclaw.lasy.gov.pl
5. Magdalena Gunia Księgowa kom. 693 104 562 magdalena.gunia@wroclaw.lasy.gov.pl

Dział administracyjno - gospodarczy

1. Wioletta Roman Specjalista ds. administracyjnych wew.*615
kom. 606 634 529
wioletta.roman@wroclaw.lasy.gov.pl
2. Jarosław Domagała Specjalista ds. administracyjnych wew. * 100
kom. 606636215
jarosław.domagala@wroclaw.lasy.gov.pl
3. Jerzy Dauber Specjalista ds. melioracji wodnych wew.*315
kom. 693 105 541
jerzy.dauber@wroclaw.lasy.gov.pl
4.

Anna Pluskota

Referent ds. administracyjnych

wew.*672

kom. 609 639 055

anna.pluskota@wroclaw.lasy.gov.pl
5.

Natalia Domagała-Kusarek

Starszy referent ds. administracyjnych

wew. *200

kom. 609 639 038

natalia.domagala@wroclaw.lasy.gov.pl
6. Grzegorz Kusiak Starszy Referent ds. administracyjnych kom. 722 373 128 grzegorz.kusiak@wroclaw.lasy.gov.pl