Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Leśnictwo Toporów

Leśnictwo Toporów

Leśnictwo Toporów położone jest w zachodniej części Nadleśnictwa Ruszów na obrębie leśnym Polana i jest to największe leśnictwo o powierzchni 2195 ha. W leśnictwie tym znajduje się wieża obserwacyjna p.poż, z której można zobaczyć morze zieleni jakim są Bory Dolnośląskie. W leśnictwie Toporów istnieje bardzo duża zmienność przyrodnicza od lasów rosnących na piaskach gdzie panuje sosna do bagien czasem nie dostępnych ze względu na duży poziom wód gruntowych zwłaszcza w dolinie rzeki Nysa Łużycka.

W ramach projektu małej retencji wybudowano w leśnictwie dwa zbiorniki retencyjne: Orzechowy 1 i 2, w okolicach których kwitnie życie owadów związanych ze zbiornikami wodnymi. W runie można znaleźć gatunki (borówka brusznica, borowik szlachetny) bardzo poszukiwane przez zbieraczy amatorów. Formą ochrony przyrody jest w dolinie Nysy Łużyckiej jest Aleja Lipowa którą tworzą nie tylko lipy ale też dęby, graby, wiązy i kasztanowce.

Materiały: M.K