Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Leśnictwo Głuszec

Leśnictwo Głuszec

Leśnictwo Głuszec położone jest w środkowej części Nadleśnictwa Ruszów. Leśnictwo podzielone jest na 66 oddziałów. Powierzchnia leśnictwa wynosi 1844,87 ha, w tym powierzchni leśnej 1762,97 ha. Teren leśnictwa jest bardzo zróżnicowany, od terenów suchych i piaszczystych po tereny podmokłe i zabagnione, trudno dostępne. Z północnego zachodu na południowy wschód, po przekątnej leśnictwa, przebiega pas mniej żyznych siedlisk (Bśw, Bw).

W tej części preferowane jest odnowienie naturalne sosny. Pozostała część to siedliska bardzo wilgotne i podmokłe od borów mieszanych wilgotnych po lasy mieszane wilgotne i olsy. W strukturze gatunkowej przewagę stanowi sosna. Pozostałe gatunki drzewiaste występujące w leśnictwie to świerk, brzoza, dąb, olsza i inne.

Na terenie leśnictwa jest utworzona strefa ochrony głuszca o powierzchni 85,13 ha. W ramach restytucji populacji głuszca w 2012 roku miało miejsce wsiedlenie młodocianych osobników. W tym celu wykonane zostały woliery adaptacyjne. Oprócz tego wykonywane są różne czynności gospodarcze zmierzające do poprawy warunków bytowych tego kuraka, takie jak np. wprowadzanie i pielęgnowanie odpowiedniej roślinności osłonowej i żerowej, zapewnienie spokoju w ostojach.