Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring lasów HCVF 2013

Nadleśnictwo Ruszów informuje, że w trakcie monitoringu lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych HCVF, prowadzonym w 2013 roku przez terenową służbę leśną, pomimo występujących okresowo szkód abiotycznych i biotycznych nie zostały stwierdzone przypadki pogorszenia stanu wytypowanych powierzchni.


MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH W 2013 ROKU.

kt. HCVF Nazwa kategorii Pow. ogółem działania gospodarcze pow. działań gosp. czynniki biotyczne, abiotyczne Pow.pod działaniem czynników biot.abiot. Stan obiektów
OSTOJE ZAGROŻONYCH I GINĄCYCH GATUNKÓW
1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków 1 794,44 PTW 3,79 przymrozki 29,10 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 76,56
TWP 38,05
TPP 86,23 podtopienia zalania 2,48
IB 5,15
OBSZARY OBEJMUJĄCE RZADKIE, GINĄCE LUB ZAGROŻONE EKOSYSTEMY
3.1 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginace, marginalne z punktu widzenia gospodarki lesnej - siedliska naturowe, priorytetowe 134,33 IB 2,10 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy- siedliska naturowe,pozostałe 97,63 PTP 4,47 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTW 2,15
LASY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJE W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH
4.1 lasy wodochronne 7382,70 PTW 18,60 przymrozki 32,82 bez zmian dla przedmiotu ochrony
PTP 397,53
TWP 127,65
TPP 343,69
PR 20,27 podtopienia zalania 89,25
IB 22,96
IIB 1,79
IIIB 4,60
4.2 lasy glebochronne 97,28 TWP 6,73 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
TPP 11,58
LASY KLUCZOWE DLA TOZSAMOSCI KULTUROWEJ
6.1 lasy kluczowe dla tożsamosci kulturowej  141,00 TWP 13,33 brak 0,00 bez zmian dla przedmiotu ochrony
TPP 14,15