Magazyn Magazyn

Przetargi

W tym miejscu publikowane są postępowania przetargowe ogłoszone przez Nadleśnictwo Ruszów.

Cenniki i sprzedaż

Kliknij aby zapoznać się z cennikami obowiązującymi w 2011 roku.

O naszym Nadleśnictwie

Na początku miesiąca lutego 2009 roku minie 62 lata od chwili kiedy przyjechałem, razem z matką i bratem do Ruszowa w powiecie zgorzeleckim. Dwa dni wcześniej opuściliśmy rodzinne strony - wieś Wędrynia koło Cieszyna na Zaolziu. Ojciec pracował już od roku w Nadleśnictwie Ruszów na stanowisku leśniczego.

Zamówienia publiczne

Kliknij, aby przejść do zamówień publicznych publikowanych przez Nadleśnictwo Ruszów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenia i decyzje

Pod tym linkiem mogą znaleść Państwo zarządzenia i decyzje Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.

Asset Publisher Asset Publisher