Asset Publisher Asset Publisher

Wymiana doświadczeń.

W sierpniu na terenie Nadleśnictwa Ruszów przebywała delegacja leśników z Podlasia Nadleśnictwa Sokołów.

Nasi koledzy na terenie swojego Nadleśnictwa gospodarują głównie na żyznych siedliskach lasowych 62% powierzchni, w Nadleśnictwie Ruszów 5% powierzchni. Udział sosny zwyczajnej to tylko 46 % powierzchni drzewostanów, w Nadleśnictwie Ruszów ponad 90 %. Lesistość obszaru w granicach Nadleśnictwa Sokołów  wynosi około 22 %, a tereny leśne zlokalizowane są w 341 kompleksach, w Nadleśnictwie Ruszów 62% oraz 34 kompleksy leśne.

               Głównym tematem zajęć terenowych, które odbyły się w leśnictwie Cisy było wykorzystanie odnowień naturalnych sosny a także prace przy pielęgnacji upraw tego gatunku. Na przykładzie kilku powierzchni drzewostanów sosnowych na siedliskach borowych, mogliśmy wymienić swoje doświadczenia na temat zakładania upraw z odnowień naturalnych oraz ich pielęgnowania. Pokazano różne sposoby przygotowania gleby i rozmieszczenie pozostawianych nasienników sosnowych na powierzchni. Poruszane były także tematy rozluźniania więźby odnowień naturalnych jaki i szkody powodowane przez osutki sosnowe, okiść i suszę.

               Leśnicy z Sokołowa odwiedzili także Leśnictwo Dębówek, w którym można  zobaczyć najwięcej drzewostanów dębowych w Nadleśnictwie Ruszów i powstające pod nimi odnowienia naturalne dęba. W tym leśnictwie znajduje się wyłączony drzewostan nasienny dęba szypułkowego.

               Leśnicy z Podlasia zobaczyli tylko mały fragment największego kompleksu leśnego w Europie jakim są Bory Dolnośląskie, dlatego byli zauroczeni wyglądem borów sosnowych. Obiecali, że jeszcze odwiedzą nasze tereny.

 Zapraszamy

                                                                                                                      Tekst:

                                                                                                       Sylwester Mikołajczyk

                                                                                                                      Zdjęcia:

                                                                                                       Paweł Czajkowski

                                                                                                       Sylwester Mikołajczyk