Asset Publisher Asset Publisher

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Nadleśnictwo Ruszów otrzymało w dniu 4 sierpnia, z rąk wojewody Tomasza Smolarza Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Medal ten nadawany jest przez  Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.