Asset Publisher Asset Publisher

Bóbr – 16 lat po reintrodukcji w leśnictwie Jagodzin

Bóbr w tym występujący na terenie Nadleśnictwa Ruszów Bóbr europejski (Castor fiber L. ) to jeden z nielicznych gatunków zwierząt, który potrafi przystosować środowisko do swoich potrzeb, doprowadzając do zmiany stosunków wodnych tworząc małą retencję wody

Wpływa bardzo istotnie  na bioróżnorodność, przyśpiesza samooczyszczanie się wód, a także na zmianę krajobrazu. Skutkiem programu aktywnej ochrony bobra europejskiego w Polsce  jest gwałtowny wzrost jego liczebności

 

                W miejscach gdzie bóbr występuje w nadmiernej ilości  po pewnym czasie mogą pojawić się problemy związane ze szkodami, które czyni. Na terenach leśnych są to przede wszystkim:

- podgryzanie i ścinanie drzew w drzewostanach, zadrzewieniach ( dorosły osobnik w ciągu roku może ściąć nawet 200 drzew)

- podtapianie upraw leśnych, drzewostanów

- niszczenie dróg, wałów przeciwpowodziowych, grobli

Okresem największej intensywności powstawania szkód jest jesień i zima od października do marca.

 

              

 

Bobry zadomowiły się  u nas   na dobre i na dzień dzisiejszy ich obecność można zauważyć w wielu miejscach. . Dla ludzi odwiedzających las są atrakcją, ale leśnikom potrafią dostarczyć też wielu trosk co można zobaczyć w załączonej galerii zdjęć:

 

 

 

 

Tekst: Krzysztof Bieganowski

Zdjęcia: Krzysztof Bieganowski

               Andrzej Kusiak