Asset Publisher Asset Publisher

Artykuł w "Die Vogelwelt"

Kolejną nowością związaną z restytucją Głuszca jest opublikowany w "Die Vogelwelt" artykuł związany ze wstępnymi wynikami programu na terenie Borów Dolnośląskich.

Zainteresowane osoby mogą znaleść w nim m.in dane związane z przeżywalnoscią wsiedlanych ptaków w zależności od zastosowanej metody hodowlii, różnice w areałach życiowych zajmowanych przez ptaki pochodzące różnych hodowlii, ich średni czas przeżycia na wolności, a także wiele innych informacji mogących zainteresować osoby związane z działanością w zakresie ochrony i czynnej odbudowy populacji gatunków ginących.

Artykuł w języku angielskim można pobrać klikając na poniższy link:
Preliminary results of the Capercaillie Tetrao urogallus recovery program in Bory...

Zapraszamy także do odwiedzenia strony magazynu Die Vogelwelt.