Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Strefa Zanocuj w lesie - „Ziębina"

Informacja  nt. Programu „Zanocuj w lesie”

obszar Ziębina

Obszar nocowania „Ziębina” został wyznaczony w terenie reprezentującym typowe drzewostany Borów Dolnośląskich, gdzie gatunkiem panującym jest sosna zwyczajna. Powierzchnia obszaru ograniczona jest od strony zachodniej i wschodniej rzekami, które posiadają liczne zakola i rozlewiska.  Teren całego wyznaczonego obszaru poprzecinany jest licznymi ciekami wodnymi, które nawadniają suche siedliska borowe. Pomimo panującej w drzewostanach sosny na obszarze można znaleźć miejsca, gdzie rosną inne gatunki lasotwórcze tego regionu. Wyznaczony teren nocowania zlokalizowany jest w dwóch leśnictwach (Ziębina, Poświętne), jest to obszar po którym można poruszać się (pieszo lub rowerem)  licznymi drogami leśnymi ułatwiającymi orientację w terenie.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [ link1 ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link2] (android) lub [link3] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Aby móc zlokalizować się w dostępnym obszarze pomimo braku zasięgu, polecamy ściągnięcie mapy offline [link] i postępowanie zgodnie z instrukcją [link]

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. [rozpalanie ognisk jest zabronione w całym obszarze nocowania „Ziębina”]
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze.

W obszarze „Ziębina” objętym programem "Zanocuj w lesie" będą prowadzone prace z zakresu gospodarki leśnej w pododdziałach leśnych: 57h w terminie do 31 lipca 2023 r. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu

 1. z czasowymi wyłączeniami / zmianami przebiegu szlaków
  1. „….”zostaje czasowo zamknięty. Termin obowiązywania, lokalizacja na mapie.
 2. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych [link],
 3. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [agnieszka.piskorz@wroclaw.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów okresowo dopuszcza możliwość używania kuchenek gazowych na terenie obszaru "Ziębina" pod warunkiem przestrzegania zasad zawartych w regulaminie(pkt 17).

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Inżynier Nadzoru 667672229

 Nadleśnictwo Ruszów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.